Để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong cuộc sống, mỗi công dân cần phải làm gì?

Trả lời

– Công dân được tự do kinh doanh tất cả các mặt hàng mà nhà nước không cấm 

– Công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế

– Công dân có quyền học tập dưới mọi hình thức. 

Xem thêm:  Anh, chị, em trong gia đình có bổn phận với nhau như thế nào?