Để có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, là học sinh, em cần rèn luyện như thế nào?

Trả lời

 Đế có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, là học sinh, em cần học tập và rèn luyện ý thức tốt. Tìm tòi, sáng tạo trọng học tập, có lối sống lành mạnh, vượt qua mọi khó khăn, tránh xa các tệ nạn xã hội

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là dân chủ? Thế nào là kỉ luật?