Để trở thành người có tính tự lập, học sinh phải rèn luyện như thế nào?

Trả lời 

Rèn luyện tính tự lập ngay từ khi nhỏ

– Tự lập trong học tập.

– Tự lập khi đi làm.

– Tự lập trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Pháp luật nước ta quy định thế nào về phòng, chống tệ nạn xã hội?