Em biết những loại vũ khí, chất cháy, chất nổ và các chất độc hại nào?

Trả lời 

Những loại vũ khí, chất cháy, chất nổ và các chất độc hại em biết là: bom, mìn, đạn, chất độc màu da cam, cá được ngâm ure để tươi lâu hơn, các sản phẩm lên men thối thiu.

Xem thêm:  Pháp luật có những đặc điểm gì?