Em cần thực hiện quyền dân chủ và chấp hành kỉ luật của tập thể như thế nào?

Trả lời

Rèn luyện:

+ Mọi người cần tự giác chấp hành tính dân chủ và kỷ luật

+ Phát huy tính dân chủ.

Xem thêm:  Vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?