Em đang gặp những khó khăn gì trong học tập? Em sẽ làm gì để vượt qua những khó khăn đó?

Trả lời 

– Khó khăn trong học tập: Gặp phải dạng bài tập khó, không biết cách giải

– Em cố gắng chăm chỉ tìm tòi ra cách giải cho bằng được, không ỉ lại vào sách giải

Xem thêm:  Nhiều trẻ em ở bản Nhắng dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn đã 10 - 12 tuổi mà vẫn chưa biết chữ. Huyện đã cử cô giáo người Tày về bản.