Em hãy cho biết mục đích học tập của học sinh là gì?

Trả lời 

Mục đích học tập của học sinh là:

+ Học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt, trở thành con người chân chính, có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hãy cùng các bạn thảo luận về các ý kiến sau: Nhiệm vụ của học sinh chỉ là học, không cần thiết phải quan tâm đến những thay đổi đang diễn ra xung quanh về kinh tế, văn hoá, xã hội...