Em hãy nêu các biểu hiện của sống hoà bình trong cuộc sống.

Trả lời

Biểu của lòng yêu hòa bình:

-Giữ gìn cuộc sống bình yên. 

-Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.

-Không để xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang. 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là chí công vô tư?