Em hãy nêu ví dụ cụ thể về việc làm/hoạt động bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

 Ví dụ cụ thê về việc làm/hoạt động báo vệ Tổ quốc.

+ Có lòng yêu quê hương đất nước.

+ Rèn luyện đạo đức, tác phong.

+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh.

+ Sẵn sàng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

+ Giúp đỡ gia đình liệt sỹ.

+ Thăm hỏi, động viên bộ đội.

+ Tham gia phong trào tình nguyện 27/7.

+ Học tập tốt tuần quân sự của nhà trường.

+ Hưởng ứng phong trào: “áo lụa tặng bà”…

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là hoà bình? Thế nào là bảo vệ hoà bình?