Em hiểu thế nào là hoà bình? Thế nào là bảo vệ hoà bình?

Trả lời

– Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết,tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia – dân tộc,giữa con người với con người,là khát vọng của toàn nhân loại.

– Bảo vệ hòa bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng,đàm phán đễ giải quyết mọi mâu thuẫn,xung đột giữa các dân tộc,tôn giáo,và quốc gia không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?