Em hiểu thế nào là năng động? Thế nào là sáng tạo?

Trả lời

– Năng động là tích cực, chủ động, dàm nghĩ, dám làm 

– Sáng tạo là say mê nghiên cứu tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó, phụ thuộc vào những cái đã có.

Xem thêm:  Học sinh cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?