Em hiểu thế nào là tự chủ? Nêu ví dụ về người có tính tự chủ.

Trả lời

Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin biết điều chỉnh hành vi của mình.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Để có thể làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, là học sinh, em cần rèn luyện như thế nào?