Em hiểu thế nào là tự chủ? Nêu ví dụ về người có tính tự chủ.

Trả lời

Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin biết điều chỉnh hành vi của mình.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em cần thực hiện quyền dân chủ và chấp hành kỉ luật của tập thể như thế nào?