Hãy kể những việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì của bản thân em trong học tập

Trả lời 

 Trong học tập: đi học chuyên cần, chăm chỉ học, làm bài đầy đủ, có kế hoạch học tập.

+ Trong lao động: chăm làm việc nhà, không ngại khó, miệt mài với công việc.

+ Trong các hoạt động khác: kiên trì rèn luyện tập thể dục thể thao, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường,.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân biệt hành vi, thái độ tôn trọng kỉ luật với hành vi, thái độ vô kỉ luật