Hãy kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.

Trả lời

– Đạo phật: thờ Phật tổ, thờ tổ tiên bằng cách lập bàn thờ, tụng kinh, thắp hương

– Đạo Thiên chúa: thờ đức Chúa, không thắp hương, đi nghe giảng kinh, đạo, thắp nến…

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ