Hãy liên hệ bản thân xem em đã làm được những gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Trả lời 

– Em đã biết ngoan ngoãn, kính trọng, lẽ phép với bố mẹ, ông bà, anh chị em, với mọi người xung quanh

– Chăm chỉ học tập.

– Tránh xa những tệ nạn xã hội.

– Đấu tranh vì những hệ tư tưởng mê tín dị đoan.

– Trồng cây xanh.

– Giữ gìn vệ sinh ở trường học và khu dân cư.

– Giữ gìn an ninh trật tự.

– Tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là Hiến pháp? Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?