Hãy nêu một số biểu hiện của chí công vô tư.

Trả lời

Một số biểu hiện của chí công vô tư:  Tôn trọng sự thực, dũng cảm bảo vệ lẽ phải, sử sự công bằng.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là năng động? Thế nào là sáng tạo?