Hãy nêu một số biểu hiện của giữ chữ tín và một số biểu hiện trái với giữ chữ tín trong cuộc sống.

Trả lời

Một số biểu hiện của giữ chữ tín:

+ Giữ lời hứa

+ Biết giữ lời hứa 

+Đúng hẹn 

+ Hoàn thành nhiệm vụ 

+ Giữ được lòng tin

Một số biểu hiện trái với giữ chữ tín:

+Mượn đồ, tiền trả không đúng hẹn

+ Hứa với cha, mẹ thầy cô mà không thực hiện

 + Che dấu khuyết điểm của bản thân và người khác.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với loài người?