Hãy nêu một số biểu hiện của tính tự lập và một số biểu hiện trái với tính tự lập trong cuộc sống?

Trả lời 

Một số biểu hiện của tính tự lập:

+ Sự tự tin.

+ Bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.

+ Ý chí nỗ lực phấn đấu, vươn lên:Trong học tập, Trong công việc, Trong cuộc sống

Một số biểu hiện trái với tính tự lập:

+ Hèn nhát, luôn dựa dẫm vào người khác

+ Ỷ lại, không có trách nhiệm

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Pháp luật và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu ví dụ.