Hãy nêu một số biểu hiện sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

 Trả lời

Một số biểu hiện sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:

+ Chăm sóc ông bà lúc ốm đau

+ Tham gia tích cực công việc của lớp

+ Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà

+ Không đua xe máy

+ Không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán chất nguy hiểm

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Nêu ví dụ.