Hãy nêu một số biểu hiện và cho ví dụ về sống chan hoà với mọi người.

Trả lời 

– Vui vẻ, ân cần

– Biết quan tâm giúp đỡ 

– Đoàn kết, nhường nhịn 

– Khiêm tốn, biết lắng nghe

– Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

Xem thêm:  Hãy nêu nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân theo quy định của pháp luật.