Hãy nêu tên các loại vi phạm pháp luật. Cho ví dụ về mỗi loại.

 Trả lời

Các loại vi phạm pháp luật. 

– Vi phạm pháp luật hình sự: giết người, cướp tài sản, 

– Vi phạm pháp luật hành chính: ăn cắp giấy tờ, 

– Vi phạm pháp luật dân sự:bắt cóc, 

– Vi phạm kỷ luật: đi làm muộn, vứt rác trong sân trường.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Theo em, vì sao phải hợp tác quốc tế?