Học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người biết lao động tự giác và sáng tạo?

Trả lời 

+ Học sinh cần phải có kế hoạch trong mọi hành động

 + Tự giác, không để nhắc nhở

+ Chịu khó suy nghĩ, cải tiến phương pháp học tập, 

+ Rèn luyện kỹ năng hàng ngày

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Anh, chị, em trong gia đình có bổn phận với nhau như thế nào?