Học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người biết lao động tự giác và sáng tạo?

Trả lời 

+ Học sinh cần phải có kế hoạch trong mọi hành động

 + Tự giác, không để nhắc nhở

+ Chịu khó suy nghĩ, cải tiến phương pháp học tập, 

+ Rèn luyện kỹ năng hàng ngày

Xem thêm:  Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo?