Học sinh cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?

Trả lời

Chúng ta rèn luyện tính tự chủ bằng cách tập suy nghĩ trước khi hành động, sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình từ đó rút ra kinh nghiệm đối với bản thân.

 

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?