Hướng dẫn soạn bài Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

Hướng dẫn

I. Tác giả, tác phẩm

a) Tác giả.

– Lê Hữu Trác (1720 – 1791) tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, quê cha ở Hưng Yên, quê mẹ ở Hà Tĩnh.

– Ông là một danh y đồng thời là nhà văn nhà thơ lớn.

b) Tác phẩm, thượng kinh kí.

– Thể loại: Kí sự.

– Viết bằng chữ Hán miêu tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa và quyền uy thế lực của nhà chúa qua những điều mắt thấy tai nghe nhân dịp là Lê Hữu Trác được chúa Trịnh sâm triệu về kinh đô chữa bệnh cho chúa và thế tứ Trịnh Cán. Tác phẩm còn thể hiện thái độ kinh thường danh lợi của tác giả.

– Bố cục:

+ Phần 1: Từ đầu > không có dịp: Quang cảnh bên ngoài phủ chúa.

+ Phần 2: Còn lại: Cảnh nội dung.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Chủ đề lớn nổi bật trong thơ 1945 - 1975 là chủ đề Tổ quốc, nhưng lại được biểu hiện ở nhiều nội dung khác nhau và tiếng nói thơ khác nhau. Qua những bài thơ đã học, hãy nêu cảm nhận của mình về những tiếng nói thơ đã làm phong phú thêm chủ đề Tổ quốc đó