Liêm khiết có ý nghĩa gì đối với bản thân và xã hội?

Trả lời

Liêm khiết có ý nghĩa:

+ Làm con người thanh thản 

+ Nhận được sự tin cậy, quý trọng 

+ Góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn. 

Xem thêm:  Để giữ được lòng tin của mọi người đối với mình, chúng ta phải làm gì?