Mỗi người cần phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hoá?

Trả lời

+ Đối với mọi người nói chung: Thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình, sống giản dị, không ham những thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội.

+ Đối với HS: phải chăm học, chăm làm, kính trọng, vâng lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu anh chị em ; không đua đòi ăn chơi, không làm điều gì tổn hại đến danh dự của gia đình. 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trẻ em có bổn phận gì trong gia đình, nhà trường và xã hội?