Thế nào là di sản văn hoá vật thể? Nêu ví dụ?

Trả lời

Di sản văn hóa vật thể: Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Ví dụ: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
          Phố cổ Hội An (Quảng Nam)
          Vịnh Hạ Long
          Hồ Gươm – Hà Nội

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy kể về việc em đã làm để tham gia bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.