Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân? Nêu ví dụ.

Trả lời 

+ Quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

+ Quyền sở hữu tài sản gồm:Quyền chiềm hữu: trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản, Quyền sử dụng: Khai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản, Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là pháp luật, thế nào là kỉ luật? Pháp luật và kỉ luật có sự giống nhau và khác nhau như thế nào?