Thế nào là siêng năng, kiên trì?

Trả lời 

– Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên và đều đặn

– Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ.

Xem thêm:  Vinh có tật hễ ngồi nói chuyện với ai là lại rung đùi và nói oang oang. Thấy thế, Phương rất muốn góp ý nhưng lại băn khoăn rằng đấy có phải là biểu hiện không lịch sự, tế nhị của Vinh không, hay chỉ là cá tính, thói quen thôi?