Thế nào là siêng năng, kiên trì?

Trả lời 

– Siêng năng là đức tính của con người, biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên và đều đặn

– Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ.

Xem thêm:  Thế nào là lịch sự, tế nhị? Cho ví dụ về cách giao tiếp lịch sự, tế nhị biểu hiện qua: trang phục, cử chỉ, ngôn ngữ.