Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên? Nêu ví dụ

Trả lời

Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên là sống hòa hợp, gắn bó với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, không làm những điều có hại cho thiên nhiên, khắc phục hạn chế những tác hại do thiên nhiên gây ra.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Theo em, việc cư xử lễ độ với mọi người có ý nghĩa như thế nào?