Nêu một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

Trả lời

Một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải:

+ Yêu quý, kính trọng

+ Hình thành nhân cách tốt đẹp

+ Có cách ứng xử phù hợp.

+ Làm cho quan hệ xã hội lành mạnh và phát triển.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hãy nêu trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.