Ở cuối tác phẩm có hình ảnh “Hai bà đi, chưa được vài ba chục bước, bỗng nghe sau lưng một tiếng “Cờ… oạ” rất to… xa”. Phân tích hình ảnh con quạ…

Hướng dẫn

Đề bài:

Ở cuối tác phẩm có hình ảnh "Hai bà đi, chưa được vài ba chục bước, bỗng nghe sau lưng một tiếng "Cờ… oạ" rất to. Hai bà giật mình, ngoảnh lại, thì thấy con quạ xoè đôi cánh, nhún mình, rồi như một mũi tên, vút bay thẳng về phía chân trời xa". Phân tích hình ảnh con quạ xoè đôi cánh, nhún mình như một mũi tên bay thẳng về phía chân trời xa trong bài Thuốc của Lỗ Tấn

Gợi ý bài:

1.ý tưởng của những chi tiết: những ngôi mộ và con đường mòn trong nghĩ địa:

_ hình ảnh những ngôi dày khít trong nghĩa trang gợi lên thực trạng xã hội vừa đen tối lại vừa tàn bạo, cái chết nhiều hơn sự sống.

_ hình ảnh con đường mòn trong nghĩa địa:

+ không hề có sự phân biệt giữa những người làm cách mạng, hy sinh vì đất nước nhân dân với những kẻ trộm cướp giết người, nên người cách mạng cũng bị xem như là "giặc"

+ hình ảnh con đường mòn không chỉ là 1 ranh giới tự nhiên mà nó còn là ranh giới vô hình của lòng người của những định kiến xã hội tồn tại trong những con người lạc hậu, ngu muội, tồn tại trong cả những người giác ngộ như Hạ Du. họ chưa thấy được, chưa liên kết được với nhân dân tạo thành sức mạnh đấu tranh.

Xem thêm:  Nghị luận: Có ý kiến cho rằng: "Kẻ làm thơ không được đánh mất đi tấm lòng trẻ thơ"? (Viên Mai). Anh chị có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao

2. hoa trên mộ Hạ Du:

_vòng hoa có ý nghĩa cái chết không uổng phí, vẫn còn những người có lý tưởng như Hạ Du

_nhà văn vững tin vào tiền đồ cách mạng. ông muốn nói với mọi người rằng máu người tử hình đã thức tỉnh 1 bộ phận quần chúng, đã có người hiểu được cái chết vinh quang của họ và tâm nguyện bước tiếp bước chân khai phá của họ.

3. Câu hỏi của bà mẹ Hạ Du: "thế này là thế nào?"

_thể hiện sự ngơ ngác, bàng hoàng sửng sốt trước vòng hoa trên mộ con.

_ ẩn giấu 1 niềm vui vì đã có người hiểu con mình và còn hàm chứa 1 đòi hỏi phải có câu trả lời

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Cảm nhận của anh (chị) về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ trên