Pháp luật nước ta quy định thế nào về phòng, chống tệ nạn xã hội?

Trả lời 

Pháp luật nước ta quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội:

+ Cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

+ Nghiêm cấm sản xuất, tàng trử, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, lôi kéo sử dụng trái phép các chất ma túy.

+ Người nghiện buộc phải đi cai nghiện.

+Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm.

Xem thêm:  Theo em, thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? Hãy nêu một số ví dụ về xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.