Pháp luật nước ta quy định như thế nào về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Trả lời

+Bảo vệ môi trường và giữ cho môi trường trong sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, khắc phục những hậu quả xấu do con người gây ra

+ Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác sử dụng hợp lý và thường xuyên tu bổ, tái tạo, những tài nguyên có thể phục hồi được.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy kể về việc em đã làm để tham gia bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.