Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời

Đảng và Nhà nước ta đã có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo: (HP nước CHXHCN VN 1992, điều 70)

+ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

+ Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng,tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

+ Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng,tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Vì sao chúng ta phải kính trọng và biết ơn thầy cô giáo? Học sinh phải làm gì để tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy cô giáo?