Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua bài thơ Nôm Bánh trôi nước

Hướng dẫn

Mở bài:

Giới thiệu

Thân bài:

(1) Khái quát chung

– Ngôn ngữ dân tộc là gì? Là tiếng nói, là ngôn ngữ viết của một dân tộc. Cụ thể ở đây là dân tộc Việt Nam

– Ngôn ngữ dân tộc mang những nét đặc trưng gì?: 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa truyền thống đặc sắc của mình

– Thơ nôm

– Một vài nét về Hồ Xuân Hương:

+ Khái quát cuộc đời

+ Tài năng

+ Một số bài thơ tiêu biểu

+ Cách sử dụng ngôn ngữ trong thơ của Hồ Xuân Hương và tiêu biểu là gì?

– Một vài nét về tác phẩm Bánh trôi nước

(2) Phân tích

– Khái quát nội dung của bài thơ bánh trôi nước

– BÁNH TRÔI NƯỚC

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son”.

– Đây là một bài thơ đa nghĩa

– Liên hệ qua một số nét đặc trưng của ngôn ngữ Việt Nam:

– Ngôn ngữ: Tự nhiên

– Sử dụng thành ngữ

– Một số từ ngữ mang đậm chất Việt: Rắn nát, tấm lòng son

– Nghệ thuật: Rất dân tộc

– Tài năng của một bà chúa thơ nôm

Xem thêm:  Cảm nhận về người vợ trong tác phẩm Vợ nhặt

– Liên hệ tu tình II:

3. (Bình luận)

– Khả năng đi vào lòng người của tác phẩm

– Việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc có tác dụng gì?

– Thể hiện tài năng gì của Hồ Xuân Hương?

Kết bài:

khẳng định các giá trên

Minh Nguyệt