Theo em, thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Hãy nêu một số ví dụ về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

Trả lời

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, tìm hiểu tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc.

VD: 

+ Sản xuất máy móc, vi tính, điện tử viễn thông

+ Lĩnh vực giao thông, đường cầu,

+ Kỷ luật lao động trong các nhà máy 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là pháp luật, thế nào là kỉ luật? Pháp luật và kỉ luật có sự giống nhau và khác nhau như thế nào?