Theo em, thiên nhiên bao gồm những gì?

Trả lời 

Thiên nhiên bao gồm không khí, bầu trời, sông, suối, rừng cây, đồi, núi, động, thực vật,.. 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Thành là học sinh giỏi trong lớp, nhưng hay đến muộn giờ truy bài, trực nhật thì làm qua loa, đại khái.