Theo em, vì sao chúng ta phải đoàn kết, tương trợ?

Trả lời

Vì trong cuộc sống, học tập, lao động, vui chơi giải trí…, con người luôn có các mối quan hệ với nhau. Đoàn kết, tương trợ là sự liên kết, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau, tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người và làm nên sự nghiệp chung. 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Di sản văn hoá có ý nghĩa gì đối với đất nước, dân tộc?