Theo em, vì sao phải hợp tác quốc tế?

Trả lời

Ý nghĩa của sự hợp tác cùng phát triển

– Bảo vệ môi trường.

– Hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục đói nghèo, phòng ngừa, đẩy lùi bệnh hiểm nghèo…

 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Hãy nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết.