Theo em, vì sao phải hợp tác quốc tế?

Trả lời

Ý nghĩa của sự hợp tác cùng phát triển

– Bảo vệ môi trường.

– Hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục đói nghèo, phòng ngừa, đẩy lùi bệnh hiểm nghèo…

 

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Học sinh cần phải làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo?