Theo em, việc sống giản dị có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời 

– Giản dị là Đức tính cần có của mỗi con người

– Giúp mối quan hệ giữa người và người trở nên tốt đẹp hơn

– Được mọi người yêu quý, giúp đỡ, cảm thông

Xem thêm:  Thế nào là di sản văn hoá phi vật thể?