Tôn trọng kỉ luật có ý nghĩa gì đối với bản thân, gia đình và xã hội?

Trả lời 

– Giúp cho nhà trường, xã hội có kỷ cương, nề nếp, đem lại lợi ích giúp cho con người và xã hội tiến bộ

– Các hoạt động của cộng đồng, của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Sáng thứ hai, cả lớp ai cũng mặc đồng phục đến trường. Duy chỉ có Thắng diện chiếc áo phông mới.