Tự tin có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?

Trả lời

Ý nghĩa

+ Giúp ta có thêm sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo.

+ Làm nên sự nghiệp lớn.

+Nếu không tự tin con người sẽ trở nên yếu đuối, bé nhỏ.

Xem thêm:  Em hãy kể những việc làm của một học sinh có tính tự tin