Tư tưởng “Đất nước của Nhân dân”trong đoạn trích Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm

Hướng dẫn

Tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” không chỉ là kết quả nhận thức của riêng một người mà là của cả một thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

DÀN Ý

a) Mở bài

– Đất nước là chương V của trường ca Mặt đường khát vọng, được sáng tác vào năm 1971

– Nó đã thể hiện được những nhận thức sâu sắc của tác giả về đất nước.

b) Thân bài

– Đất nước trong chương thơ đã được nhìn ở tầm gần. Nó hiện lên với vẻ dung dị, gần gũi.

– Khi nói về lịch sử và địa lý của đất nước, tác giả chú ý đến đóng góp của những con người vô danh.

– Hạt nhân của nhận nhận thức nghệ thuật về đất nước là tư tưởng “Đất nước của Nhân dân”. Tư tưởng này vừa là kết quả của cái nhìn ở tầm gần nói trên lại vừa chi phối chính cái nhìn đó.

– Tác giả đã nhìn đất nước bằng tinh thần trách nhiệm của một nhà thơ công dân

– Đoạn thơ có hình thức biểu đạt rất phù hợp: giọng điệu tâm tình, lắng đọng, chi tiết đời thường rất giàu có, các “thi liệu” lấy từ văn học dân gian được vận dụng sáng tạo và sát hợp.

Xem thêm:  Phân tích tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông.

c) Kết bài

– Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đã góp thêm một cái nhìn độc đáo về đề tài đất nước.

– Là tiếng nói đại diện cho thanh niên thời chống Mĩ nhận thức về đất nước.

Minh Nguyệt