Vì sao chúng ta cần phải biết tự chủ?

Trả lời

Vì tự chủ là một đức tính quý giá. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá. Giúp ta vượt qua những khó khăn thử thách, cám dỗ.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Em hãy nêu ví dụ cụ thể về việc làm/hoạt động bảo vệ Tổ quốc.