Vì sao học sinh phải biết xác định mục đích học tập đúng đắn?

Trả lời

Vì: 

– Xác định mục đích học tập đúng đắn "Vì tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc" Thì sẽ học tập tốt.

– Ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Có ý kiến cho rằng, chiều cao của con người là do gen di truyền quyết định, việc tập thể dục - thế thao và ăn uống đủ dinh dưỡng không có tác dụng gì trong việc cái thiện chiều cao. Theo em ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao.