Vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

Trả lời

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là một điều kiện, một yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người, cho xã hội và được mọi người yêu quí, kính trọng.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Thế nào là tự do kinh doanh?